เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็น.อาร์.ออโต้ซีทส์ จำกัด (NR AUTOSEATS CO.,LTD ) เป็นผู้ผลิตและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในรถยนต์ ช่วยในการเดินทางสำหรับผู้สูงอายุ โดยทีมช่างผู้ชำนาญ และประสบการณ์มากว่า 20 ปี ภายใต้ตราสินค้า “NR AUTOSEATS” ปัจจุบันผลิตหลักสินค้าวางจำหน่ายในตลาด แบ่งเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  1. เบาะวีลแชร์ผู้สูงอายุ (welcab)
  2. เบาะวีไอพี (VIP SEATS)
  3. บันไดไฟฟ้า สำหรับรถยนต์

 

ทั้งนี้บริษัท เอ็น.อาร์.ออโต้ซีทส์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจผลิตสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ และบุคลทั่วไป ได้มีการวางแผนและพัฒนาสินค้า อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ…